Projektēšana

Projektēšanas un būvekspertīzes virzieni:

ārējie tīkli:

 • Spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas,
 • Līdz 1kV automātikas un elektroiekārtu vadības ietaises,
 • Līdz 35kV kabeļu elektropārvades līnijas,
 • Līdz 35kV gaisvadu un piekar kabeļu elektropārvades līnijas,
 • Līdz 35kV transformatoru apakšstacijas, komutācijas un sadales punkti,
 • Būvju zibens aizsardzības ietaises un pārsprieguma aizsardzība,
 • Elektronisko sakaru sistēmas un tīkli.

iekšējie tīkli:

 • Apgaismojums,
 • Elektroapgāde.

vājstrāvas tīkli:

 • Apsardzes un ugunsgrēka signalizācijas ietaises,
 • Videonovērošanas sistēmas,
 • Datoru sistēmu tīkli,
 • Elektronisko sakaru sistēmas un tīkli,
 • Izziņošanas sistēmas,
 • Piekļuves sistēmas.