Kvalifikācija

Uzņēmumā strādā tikai diplomēti elektroinženieri ar “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija” un “Latvijas Elektriķu brālība” izsniegtiem sertifikātiem.

SIA “Energoprojekts” sertificētie un atestētie speciālisti:

  • elektroietaišu projektētāji,
  • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāji,
  • elektroietaišu projektēšanas darbu vadītāji,
  • autoruzraugi,
  • elektroietaišu būvprojektu eksperti (no 1 līdz 35 kV).